Hjem
HMS-portalen

Miljøinformasjon i leide lokaler

Her finner du informasjon om muligheter for kildesortering, sykkelparkering og lignende i bygninger der UiB er leietaker.

Hovedinnhold

En del UiB-ansatte holder til i bygninger der UiB er leietaker, og ikke har driftsansvar.

Kalfarveien 31

Informasjon finnes ved å kontakte Entra Eiendom. I Kalfarveien 31 er det muligheter for:

  • Låsbar, innendørs sykkelparkering
  • Ladestasjon elbil
  • Gratis utlånssykkel
  • Kildesortering

Marineholmen

For ansatte og studenter på Marineholmen, kan man kontakte Marineholmen Drift. På Marineholmen finnes:

  • Trygg sykkelparkering (krever betalt abonnement)
  • Miljøsykler
  • Kildesortering