Hjem
HMS-portalen

Ergonomi

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsfelt, som vektlegger viktigheten av samspill mellom mennesket og arbeidsmiljøet.

Hovedinnhold

Både arbeidstaker og arbeidsgiver må ta hensyn til ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen, for å forebygge helseplager, belastningsskader og sykdom.Dette gjelder både på campus og på hjemmekontoret.  

De ergonomiske utfordringene kan være ulike. I noen tilfeller er tilrettelegging av dataarbeidpslassen viktig, mens i verksted/laboratorier er det ofte ensidig gjentagende arbeid, tungt arbeid eller tunge løft som er den største utfordringen. Tenk igjennom hvilke muligheter som finnes for variasjon, både i arbeidsoppgaver og arbeidsrutiner. I noen tilfeller kan det også være behov for individuell tilpasning.

Hva kan du gjøre selv

  • bli kjent med innstillingsmulighetene på stol og bord, og juster dem etter egne behov. Veilederen Din dataarbeidsplass og Ergonomi på laboratoriet kan gi gode tips. Ta kontakt med nærmeste leder dersom utstyr ikke virker som de skal slik at de kan kontakte leverandør.
  • Plasser mus og tastatur slik at du får støtte for underarm når du jobber. Bruk huritgtaster der dette er mulig. For å avlaste skulder kan alternativ mus som Rollermouse eller Mousetrapper være til god hjelp.
  • Anbefalt avstand til skjerm er 60-90 cm. Høyden bør være slik at du ser litt ned når du leser.
  • Varier arbeidstilling og beveg deg så mye som mulig i løpet av arbeidsdagen.

Møbler og tilrettelegging av arbeidsplassen

Dersom du har behov for nye møbler eller tilrettelegging av din arbeidsplass, ta først kontakt med nærmeste leder eller verneombud. De kan bistå med enkle tiltak som nytt tastatur, datamus, mousetrap, albustøtte, ny stol eller elektrisk hev-senk arbeidsbord. Dersom denne type endringer ikke er tilstrekkelig, ta kontakt med bedriftsfysioterapeut for en arbeidsplassvurdering.

Universitetet i Bergen har avtale med 3 leverandører for møbler som alle har gode kunnskaper om sittestilling og hvilken stol som passer ulike behov. Innkjøp av stol dekkes av den aktuelle enhet, og kontakt med leverandør må alltid være avklart med nærmeste leder.

Dataarbeidsplass

Tilrettelegging av dataarbeidsplassen er viktig for å forebygge muskel- og skjelettlidelser.Dette gjelder utforming av arbeidsplassen, hvor lang tid den enkelte tilbringer foran skjermen og hvilke muligheter det er for variasjon og pauser i arbeidet.Ved UiB er det utarbeidet en veileder som kan benyttes ved tilpassing av dataarbeidsplassen.

Ergonomi i laboratorier

Bevissthet til måten arbeidsoppgavene utføres på og viktigheten av variasjon i arbeidsstillinger og bevegelser, er av stor betydning for å forebygge muskel- og skjelettlidelser. Det finnes ulike typer laboratorier med svært varierte arbeidsoppgaver. Funksjonelle møbler, utstyr/maskiner, god logistikk samt gode belysningsforhold er viktig for alle.

Veilederen "Ergonomi i laboratorier" er et samarbeidsprosjekt mellom bedriftsfysioterapeutene fra UiO, UiB, NTNU og SINTEF.

Ergonomi på hjemmekontoret

Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdene på hjemmearbeidsplassen er fullt forsvarlige. Dersom hjemmearbeidet er avtalt og over en viss varighet er det Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem som gjelder. Ved hjemmearbeid som er kortvarig eller tilfeldig, slik det er definert å være under koronapandemien, trer ikke forskriften i kraft. Likevel er det viktig å tilrettlegge arbeidsplassen så godt det lar seg gjøre, for å forebygge eventuelle muskel- og skjelettplager.

Arbeidsstilling, stol og bord

Når det gjelder sittestilling og arbeidshøyde er de ergonomiske anbefalingene på hjemmekontoret de samme som på kontorarbeidsplassen på campus, se over. Ansatte som ikke har tilgang eller plass til regulerbar stol og/eller arbeidsbord hjemme oppfordres til å se etter andre gode løsninger. Stoler og bord i hjemmet har gjerne ulik høyde. Prøv deg frem for å finne den arbeidsplassen som passer best for deg. Kanskje kan du justere litt på stolen med å sitte på en ekstra pute eller legge noe støtte i korsryggen? Bytt gjerne «arbeidsstasjon» flere ganger i løpet av dagen. Og husk: den neste stillingen er alltid den beste!

PC - utstyr

Mange har nå bærbar PC som sitt viktigste arbeidsverktøy. Ved mye dataarbeid anbefales det i tillegg å ha stor skjerm, tastatur og datamus. Dersom du har fått tilrettelagt din kontorarbeidsplass på UiB med utstyr som mousetrapper, rollermouse, underarmstøtte etc, kan det også være lurt å vurdere om dette er utstyr du nå bør ha hjemme. Avtal i så fall med nærmeste leder hvordan det kan hentes.

Ta små pauser – bøy og tøy

Ta små pauser og gjør enkle øvelser for å løse på stramme muskler. Hva med en digital treningsøkt? Finn noe du liker og kast deg på!

Har du mulighet – gå en liten tur

Frisk luft og bevegelse kan være godt både for kropp og produktivitet. Eller hva med et gående telefonmøte med en kollega? Bruk fantasien og del gjerne gode råd med andre.