Hjem
HMS-portalen

HMS-kartlegging og risikovurdering

I HMS-kartlegging inngår vurdering av forhold som har særlig betydning for helse, miljø og sikkerhet. Kartleggingsmetoden må tilpasses ulike utfordringer og aktiviteter ved den enkelte enhet.