Hjem

HMS-portalen

Helsetjenester

Bedriftshelsetjenesten tilbyr helsetjenester for ansatte ved UiB og enkelte grupper studenter.