Hjem
HMS-portalen

Målrettet helseovervåking

Bedriftshelsetjenesten tilbyr helsetjenester for ansatte ved UiB og enkelte grupper studenter.