Hjem
HMS-portalen

Beskrivelse av metoder

Når man skal gjennomføre HMS-møte kan man velge en eller en kombinasjon av metodene beskrevet her.

Illustrasjonsfoto av planlegging
Foto/ill.:
Colourbox.com

Metodene som er beskrevet her fremmer positiv utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet, de er lette å bruke og krever ikke for store ressurser. Noen metoder er likevel mer krevende enn andre, som kan innebære at man må søke assistanse til deler av arbeidet.

Det finnes omfattende dokumentasjon om hva som fremmer og hemmer utvikling, og om konsekvenser av ulike strategier. Metodene som anbefales her er utviklet, utprøvd og evaluert av forskere ved UiB og andre institusjoner. Det er også mulig å velge metoder som ikke er skissert her.