Hjem
HMS-portalen

Retningslinje for håndtering og avlevering av farlig avfall og problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall

Retningslinjen skal bidra til at avfall blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte ved UiB.

Hovedinnhold