Hjem
HMS-portalen

Strålevernkurs

Dagskurs og 3-dagers strålevernkurs tilbys lokale strålevernkoordinatorer, ansatte og Phd- og masterstudenter ved UiB som benytter ioniserende strålekilder i sitt arbeid.

Hovedinnhold

Dagskurs: Strålevern – ioniserende stråling

Dette kurset tilbys også på engelsk.

Målgruppe:

  • Obligatorisk for de som ikke har strålevernkurs ved UiB fra før:
    • Lokale strålevernskoordinatorer, ansatte og fagansvarlige/faglig veiledere i påvente av 3-dagers strålevernskurs.
    • Phd- og masterstudenter som skal bruke strålekilder i en kortere periode.
    • Andre: HMS-koordinatorer, verneombud og ansatte med delegerte HMS-oppgaver 

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i gjeldende regelverk, ansvarsforhold og oppgavefordeling ved UiB, stråledoser, prinsipp for reduksjon av stråling, risikoforhold og bruk av verneutstyr.

Mål: Brukere av strålekilder og andre som har ansvar og oppgaver innen strålevernarbeid ved UiB skal oppfylle kompetansekrav i lover og forskrifter.

Tidspunkt: Neste kurs holdes i oktober 2022

 

 

3-dagerskurs: Strålevern – ioniserende stråling, tilbys oktober 2023

Målgruppe

  • Lokale strålevernkoordinatorer. For de strålevernkoordinatorer som ikke har 3-dagers kurs fra før er kurset obligatorisk.
  • Ansatte og Phd- og masterstudenter som bruker ioniserende strålekilder i sitt arbeid, eller skal ta ioniserende strålekilder i bruk.
  • Ansatte som har fulgt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning.

For ansatte og Phd- og masterstudenter som bare sporadisk bruker ioniserende strålekilder, henvises det til dagskurs i strålevern eller til e-læringskurset i strålevern.

Kursinnhold
3-dagers kurs i strålevern redegjør for myndighetskrav, interne regler og ansvarsforhold, og er i samsvar med kompetansekrav for brukere av ulike strålekilder og lokale strålevernkoordinatorer ved UiB. Deltakerne vil få kunnskap om sentrale begrep og prinsipp innen strålvern, som stråledoser, reduksjon av bestråling, risikoforhold, bruk av måle- og verneutstyr mv. Kurset avsluttes med kursprøve.

Neste kurs blir oktober 2023.