Hjem
HMS-portalen

Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015

«Tiltaksplan for ytre miljø 2012-2015» skal bidra til at UiB blir mer miljøvennlig.

Hovedinnhold

«Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015» har som målsetting at UiB skal ha redusert uheldig miljøpåvirkning fra avfall, energibruk, innkjøp/forbruk og transport med 20 % innen 2020. I tråd med tiltaksplanen skal UiB fremstå som en miljøbevisst organisasjon, delta i samfunnsdebatten og formidle miljøkunnskap. Tiltaksplanen skal videre bidra til at UiB skal drive virksomheten på en mer miljøvennlig måte ved å bruke mindre energi, få en mer miljøvennlig avfallshåndtering, ta miljøhensyn ved innkjøp, og bidra til bruk av mer miljøvennlig transport ved reiser.

UiB ønsker å stimulere til egeninnsats, overføring av kunnskap, og god praksis innen miljøområdet. Det skal derfor sørges for god informasjon og opplæring for ansatte og studenter om forhold som har miljømessig konsekvens.

"Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015" ble behandlet i universitetsstyret 29.november 2012.