Hjem
HMS-portalen
Avfall kapsla strålekjelder

Kapsla strålekjelder

Kapsla strålekjelder skal returnerast til leverandør eller til Institutt for energiteknikk (IFE), Kjeller.

Hovedinnhold

Hugs at avfallet skal merkast i tråd med aktiviteten på kjeldene. Brukar tar kontakt med eininga sin lokale strålevernkoordinator, som igjen kontaktar sentral strålevernkoordinator ved UiB om informasjon om vidare saksgong.

Merk at for kapsla kjelder som har fått meldenummer frå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skal avhendingsmelding sendast same stad. Ta kontakt med lokal strålevernkoordinator ved eininga, som tek kontakt med sentral koordinator for strålevern.