Hjem
HMS-portalen
Avfall røntgenrør

Røntgenrør

Røntgenrør vert definert som farleg avfall.

Hovedinnhold

Defekte røntgenrør er ikkje å betrakta som radioaktivt avfall, då ein berre kan få røntgenstrålar ved tilkopling til det elektriske straumnettet. Men på grunn av at røra inneheld metall, mellom anna beryllium som er eit svært giftig lettmetall, vert røra definert som farleg avfall.

Røntgenrør skal sikrast mot at ein uforvarande kan kopla røret det elektriske anlegg og deklarerast som farleg avfall.