Hjem
HMS-portalen

Årsrapport ytre miljø 2007

Årsrapport for arbeidet med det ytre miljø ved UiB i 2007.

Hovedinnhold

Årsrapport for ytre miljø 2007, samt status for miljøarbeidet ble behandlet i Arbeidsmiljøutvaglet 8. april 2008 og ble tatt til etterretning i Universitetsstyret 24. april 2008.