Hjem
HMS-portalen

Grunnopplæring i HMS

40-timers grunnopplæring i HMS tilbys verneombud i 2021.

Arbeidsmiljøloven setter krav til obligatorisk 40-timers grunnopplæring i HMS for verneombud. Universitetet møter dette kravet ved å tilby kurs for vernombud annet hvert år. Neste gang kurset tilbys vil være i 2021.

Målgruppe

  • Kurset er obligatorisk for verneombud og varaverneombud som ikke har kurset fra før.
  • Hvis det blir ledige plasser åpnes det opp for verneombud som ønsker oppfriskning.

Kursmål 

Etter kurset skal deltakerne:  

  • føle seg trygg i rollen som verneombud 
  • kunne anvende aktuelt regelverk og verktøy 
  • være en god representant for de ansatte  
  • være en god samarbeidspartner for lederne 

Kursinnhold 

Kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan HMS-arbeidet skal organiseres og praktiseres. Et sentralt element er ansvar, roller og oppgaver i HMS-arbeidet. Kurset legger vekt på praktisk anvendelse av aktuelt regelverk, med utgangspunkt i problemstillinger du vil kjenne deg igjen i, arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Kurset er dialogbasert, vektlegger refleksjon og bruk av deltakernes egne erfaringer.