Hjem
HMS-portalen

Vaksinasjon

Vaksinasjon har som formål å hindre sykdomsutvikling.

Hovedinnhold

Vaksinasjon mot hepatitt A og B virus og mot stivkrampe (tetanus)

Ansatte ved UiB som kan utsettes for blodsmitte skal ha tilbud om hepatitt B vaksine. For noen ansatte vil det også være aktuelt å gi hepatitt A vaksine. Ansatte som arbeider ute i naturen og de som arbeider med dyr skal ha tilbud om stivkrampevaksine. Ved utenlandsreiser kan også andre vaksiner være aktuelle. Hepatitt A og B, difteri- og tetanusvaksine kan du få ved å henvende deg til Bedriftshelsetjenesten.

Reisevaksinasjon

Ansatte som skal på felt- eller toktarbeid i utlandet kan ha behov for ulike vaksiner. Trenger du reisevaksiner, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten.  

Vi gjør oppmerksom på at noen vaksiner skal settes i god tid før utreise.

Her er skjema som skal fylles ut før oppmøte til vaksinering

Stikk/kuttskader

Ved stikk/kuttskader med fare for smitterisiko kontakt:

Tuberkulosekontroll og vaksinasjon mot tuberkulose

Nærmere informasjon vedrørende tuberkuloseoppfølging finner du på helsevernetaten i Bergen kommune sine hjemmesider og på Folkehelseinstituttet sine nettsider under smittevern og tuberkulose.