Hjem
HMS-portalen

Årsrapport ytre miljø 2008

Årsrapport for arbeidet med det ytre miljø ved UiB i 2008.

Hovedinnhold

Status for det ytre miljøarbeidet og årsrapport for ytre miljø 2009 behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 3. juni og ble tatt til etterretning av Universitetsstyret 18. juni 2010.