Hjem

HMS-portalen

HMS på laboratoriet

HMS-kurs for ansatte med laboratoriet som arbeidsplass.

Målgruppe:

Overordnet målgruppe er alle ansatte med laboratoriet som arbeidsplass. Nytilsatte oppfordres spesielt til deltakelse. Enkelte dagskurs er også aktuelle for PhD- og masterstudenter.

Kursmodulene:

Strålevern – ioniserende stråling

Dette kurset tilbys også på engelsk.

Målgruppe:

  • Obligatorisk for de som ikke har strålevernkurs ved UiB fra før:
    • Lokale strålevernskoordinatorer, ansatte og fagansvarlige/faglig veiledere i påvente av 3-dagers strålevernskurs.
    • Phd- og masterstudenter som skal bruke strålekilder i en kortere periode.
    • Andre: HMS-koordinatorer, verneombud og ansatte med delegerte HMS-oppgaver 

Kursinnhold: Kurset gir en innføring i gjeldende regelverk, ansvarsforhold og oppgavefordeling ved UiB, stråledoser, prinsipp for reduksjon av stråling, risikoforhold og bruk av verneutstyr.

Mål: Brukere av strålekilder og andre som har ansvar og oppgaver innen strålevernarbeid ved UiB skal oppfylle kompetansekrav i lover og forskrifter.

Tidspunkt: Tilbys neste gang oktober 2018

 

Avfallshåndtering

Målgruppe:

  • Obligatorisk: Avfallskontakter
    Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Mål: Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Tidspunkt: Neste kurs holdes høsten 2018.