Hjem
HMS-portalen

Kurs i håndtering av farlig avfall

HMS-kurs for avfallkontakter og ansatte som håndterer farlig avfall.

Hovedinnhold

Målgruppe:

  • Obligatorisk: Avfallskontakter
  • Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Mål: Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Nytt kurs: høsten 2021