Hjem
HMS-portalen

Kurs i håndtering av farlig avfall

HMS-kurs for avfallkontakter og ansatte som håndterer farlig avfall.

Målgruppe:

  • Obligatorisk: Avfallskontakter
  • Andre: Alle ansatte som håndterer avfall

Kursinnhold: Kurset omfatter avfallsrutiner ved UiB, hvordan deklarere farlig avfall, finne korrekt avfallsstoffnummer, arbeid i grupper med konkrete eksempler. Praktiske eksempler og erfaringsoverføring vil vektlegges.

Mål: Deltakerne vil få kunnskap om interne avfallsrutiner ved UiB, slik at avfall som genereres blir håndtert på en sikker og forsvarlig måte. 

Tidspunkt: 25.03.2020, kl 09:00 - 12:00
Sted: C. G. Sundts hus, møterom A+B. Inngang fra Professor Keysers gate.

 

Lenke til påmelding

 

Påmeldingsfrist: 20.03.20.