Hjem
HMS-portalen

Det elektromagnetiske spekteret

Det elektromagnetiske spekteret er en fellesbenevnelse på alt som omfatter elektromagnetisk stråling. Både radiobølger, lys og stråling er ulike typer stråling i det elektromagnetiske spekteret.

EMS
Det elektromagnetiske spekteret gir oversikt over all elektromagnetisk stråling
Foto/ill.:
www.uib.no

Hovedinnhold

Det viktigste skillet i strålevernsammenheng går mellom ioniserende stråling og ikke-ioniserende stråling.

Synlig lys, radiobølger og røntgenstråling er eksempler på elektromagnetisk stråling (EMS). EMS er energi som overføres gjennom det tomme rom eller gjennom materie i form av elektromagnetiske bølger.

Når en elektriske ladning forandrer sin energitilstand fører det til bølger som beveger seg. Dette er bølger med ulik frekvens og bølgelengde avhengig av opprinnelsen.

I figuren over er både frekvens og bølgelengde tatt med, og sammenhengen mellom de er gitt i ligningen c=λ*f, der c er lysets hastighet, λ er bølgelengde og f er frekvens.

Bølger med lang bølgelengde brer seg godt utover omgivelsene. Radiobølger utnytter man for å sende trådløse signaler til TV, radio og mobiltelefoni gjennom luften.

Mikrobølger har mindre utbredelse og brukes der sender og mottaker er nærmere hverandre. I dette spekteret finner du f.eks. radar og mikrobølgeovner.

Fysiske legemer med temperatur rundt romtemperatur og oppover vil sende ut stråling i det infrarøde området. Dette er stråling i form av varme. Ulike kamera og overvåkingsutstyr som bevegelsesdetektorer kan reagere på infrarød stråling.

Synlig lys har et helt spekter av farger. Fra fargen rødt med lengst bølgelengde (og dermed minst energi) til fargen fiolett som har kortest bølgelengde (og høyest energi).

Røntgenstråler er energirik stråling og kan trenge gjennom mykt vev. Denne type stråling trenger ikke gjennom beinvev, og egner seg dermed godt til å fotografere skjelettet til mennesker og dyr.

Gammastråling er svært energirik og trenger gjennom det meste av fast stoff. Gammastråling er ioniserende stråling og kan dermed ødelegge molekylær og bindinger i atomer og forårsake skade på vev.