Hjem
HMS-portalen

Stoffkartoteket

Alle kjemikalier ved UiB skal registreres i et elektronisk stoffkartotek.

Hovedinnhold

For at ansatte og studenter skal kunne vurdere helserisiko og sikkerhet, samt risiko for skade på det ytre miljø, skal alle kjemikalier og biologiske faktorer ved UiB registreres i stoffkartoteket.

Fordeler med stoffkartoteket:

  • Alltid oppdaterte og kvalitetssjekkede sikkerhetsdatablader.
  • Brukere vil lett holde oversikt over forekomst av kjemikalier og biologiske faktorer noe som har betydning både for sikkerhet og økonomi.
  • Et selvskrevet utgangspunkt for risikovurdering av kjemikalier eller biologisk materiale.
  • Gode rapportmuligheter.
  • Mulighet for eksponeringsregister over ansatte som arbeider med gitte kjemikalier som kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier, bly, biologiske faktorer, asbest og ioniserende stråling 
  • Et verktøy for utarbeidelse av beredskapsplaner.

Lokalt Stoffkartotek og pålogging

Et velfungerende register med oversikt over stoffer som oppbevares og brukes forutsetter at alle produkter blir registrert med mengde og lokasjon. For å holde registeret oppdatert, må oppdateringsrutiner integreres i lokale innkjøpsrutiner. Etter innlogging på EcoOnline finner man brukerveiledning. Kurs i EcoOnline tilbys jevnlig av HMS-seksjonen.

Det er veldig viktig at nye brukere som opprettes, må opprettes med Feide-ID som brukernavn (for eksempel abcdef@uib.no). Nye brukere mottar e-post fra EcoOnline om at nytt passord skal settes, den SKAL man se bort i fra, da det er Feide-passord som skal benyttes ved innlogging.

Fellesbrukerkontoene blir blant annet benyttet av studenter på kurssaler og laboratorier. Fellesbrukerkontoer med lesetilgang skal ikke benytte Feide-ID-pålogging, men de har egen en separat påloggingsside. 

Sikkerhetsdatablad

Helse, miljø og sikkerhetsdatablad inneholder informasjon blant annet om hvilke faremomenter som er knyttet til bruk, lagring, avhending og transport av det aktuelle kjemikaliet eller den biologiske faktoreren. Det er ikke lenger krav om stoffkartotek på papir (01.01.18). Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier eller biologiske faktorer som benyttes ved enheten skal samles i et stoffkartotek (jf. Stoffkartotekforskriften). Ved avhending av kjemikalier er det en arkiveringsplikt på sikkerhetsdatablad på 10 år (REACH). Det er ikke lenger krav om stoffkartotek på papir (01.01.18).

Dersom sikkerhetsdatabladet ikke finnes i stoffkartoteket

Dersom du ikke finner sikkerhetsdatabladet (SDS) i stoffkartoteket, så kan vi opprette det direkte i EcoOnline. Dette gjelder for kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder som mangler SDS. Ta kontakt med Faggruppe for HMS og beredskap via skjema i UiBHjelp og vi hjelper deg med å utarbeide sikkerhetsdatabladet.

Merking av kjemikalier

Det er nødvendig at alle kjemikalier merkes for å ivareta sikkerheten på laboratoriet. Flasker, kolber, glass og lignende som brukes til oppbevaring av kjemikalier, skal være merket med innhold, dato, navn og eventuell advarselmerking. Etiketter kan lett hentes ut fra stoffkartoteket. Etikettene kan skrives ut på for eksempel selvklebende etiketter og fås hos blant andre NorEngros.

Farlige kjemikalier som importeres, produseres og/eller omsettes i Norge skal merkes i henhold til Deklareringskorskriften. Enhver som produserer, importerer og/eller omsetter farlige kjemikalier skal sørge for at forskriftens krav oppfylles. Det finnes imidlertid unntak for visse kjemikalier som medisin, radioaktive stoffer, kosmetikk med flere.

Stofflisten, som driftes av Miljøstatus i Norge, gir sammen med Stoffkartoteket informasjon om egenskapene til farlige kjemikalier.

Hvem er din EcoOnline-koordinator?

EcoOnline-koordinatorene kan hjelpe med spørsmål angående "EcoEonline".

Bruk "Kontakt oss" skjema i UiBHjelp.