Hjem

HMS-portalen

HMS-kurs for ledere

UiB har obligatorisk HMS-kurs for ledere.

Arbeidsmiljøloven (§ 3-5) stiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hensikten er å gi arbeidsgiver nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere.

Kursene gir oversikt over lovgivning, ansvar og roller i det systematiske HMS-arbeidet, samtidig presenteres HMS-arbeidet ved universitetet der universitetsspesifikke utfordringer og policy belyses, og det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i HMS-saker relatert til målgruppen.

HMS for ledere

Målgruppe: Instituttledere og administrative ledere på fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen.

Kursdager:

  • Dag 1: Torsdag 6. juni, kl. 08.30-12.15: HMS-utfordringer og -policy ved UiB, Arbeidsmiljøloven
  • Dag 2: Fredag 11. juni, kl. 08.30-14.15: Systematisk HMS-arbeid.
    På bakgrunn av kursets faglige innhold og utvikling må Dag 1 gjennomføres før Dag 2.
  • Sted: Harald Hårfagres gate 1, 1. etg.

Påmelding innen 27. mai


HMS for toppledelsen

Målgruppe: Universitetsledelsen, dekaner, fakultets- og avdelingsdirektører.

Tilbys ved behov.