Hjem
HMS-portalen
HMS-kurs

HMS-kurs for ledere

UiB har obligatorisk HMS-kurs for ledere.

Hovedinnhold

HMS-kurs for ledere
UiB har obligatorisk HMS-kurs for ledere.

Hovedinnhold
Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og skal gjennomgå opplæring i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (aml. § 3-5). Hensikten er å gi arbeidsgiver nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere.

Kurset gir en innføring i lovgivning, ansvar og roller i arbeidsmiljøarbeidet. Organiseringen av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB gjennomgås. Det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i arbeidet med å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomhetens policy og universitetsspesifikke utfordringer vektlegges.


Målgruppe
Instituttledere og administrative ledere på fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen.

Kursdager
Dag 1, 10.05.2022: Arbeidsmiljøloven, HMS-policy og –utfordringer ved UiB.
Dag 2, 19.05.2022: Systematisk HMS-arbeid ved UiB.

Sted
Hotell Admiral