Hjem
HMS-portalen
HMS-kurs

HMS-kurs for ledere

UiB har obligatorisk HMS-kurs for ledere.

Hovedinnhold

HMS-kurs for ledere

UiB har obligatorisk HMS-kurs for ledere.

Hovedinnhold

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og skal gjennomgå opplæring i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (aml. § 3-5). Hensikten er å gi arbeidsgiver nødvendig kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) og hvordan dette skal praktiseres i egen virksomhet. UiB har besluttet at alle ledere ved UiB skal gjennomføre obligatorisk internt HMS-kurs for ledere.

Kurset gir en innføring i lovgivning, ansvar og roller i arbeidsmiljøarbeidet. Organiseringen av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB gjennomgås. Det gis oversikt over institusjonens regelverk, ressurser og verktøy i arbeidet med å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Virksomhetens policy og universitetsspesifikke utfordringer vektlegges.

HMS for ledere

Målgruppe: Instituttledere og administrative ledere på fakultet/avdeling, institutt og i sentraladministrasjonen.

Kursdager:

  • Dag 1: Mandag 7. juni kl. 08.30-13.30: Arbeidsmiljøloven, HMS-policy og –utfordringer ved UiB.
  • Dag 2: Onsdag 9. juni kl. 08.30-14.30: Systematisk HMS-arbeid ved UiB.

Sted: Kurset gjennomføres digitalt.

Påmelding innen 27. mai.