Hjem
HMS-portalen

Måling og vurdering av inneklima

Måling og vurdering av inneklima kan utføres av Bedriftshelsetjenesten og Eiendomsavdelingen.

Hovedinnhold

Dersom ansatte opplever problemer eller helseutfordringer med inneklima kan Bedriftshelsetjenesten (BHT) utføre målinger og vurderinger. BHT kontaktes dersom ansatt i over lengre tid har hatt følgende problem/utfordring knyttet til inneklima:

  • Kløe, tørrhet eller irritasjon i øynene eller nese
  • Tett eller rennende nese
  • Tørrhet eller irritasjon i svelget, heshet eller hoste
  • Anfall av tungpustethet  
  • Tørr hud på hender eller armer eller ansiktet
  • Hodepine, trøtthet, svimmelhet, konsentrasjonsvansker eller tunghetsfornemmelse i hodet?

Kontakt BHT via UiBHjelp

Eiendomsavdelingen utfører konkrete målinger knyttet til ventilasjonen ved UiB sine bygg. Avdelingen kan også kontaktes dersom enheten har behov for å kartlegge problem/utfordringer knyttet til:

  • Fukt
  • Støv

Kontaktperson: Overingeniør Øistein Fotland