Hjem
HMS-portalen
Inneklima, yrkeshygiene, kartlegging

Inneklima

Inneklima er viktig for helse, trivsel og produktivt arbeid.

Hovedinnhold

Inneklima er sammensatt av flere målbare fysiske, kjemiske og biologiske faktorer. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert "inneklima" til å omfatte:

  • Termisk miljø (varme, kulde, trekk og luftfuktighet)
  • Atmosfærisk miljø (forurensning, luftkvalitet og friskluftmengde)
  • Aukustisk miljø (støy, oppfattelse av tale og lyd)
  • Aktinisk miljø (belysning, stråling og elektriske- og magnetiske felt)
  • Mekanisk miljø (ergonomi, sklisikring og vibrasjoner mm.)

Helseplager
I bygg hvor helseproblemer som hodepine, unormal tretthet, irritasjoner av hud og slimhinner (øyne, øvre luftveier) er mer utbredt enn normalt er det behov for å iverksette tiltak.

Overnevnte symptomer kan skyldes en eller flere faktorer som nevnt innledningsvis. I tillegg vil ulike former for stress og individuelle forhold, som allergi eller annen overfølsomhet, påvirke eller forsterke plagene.


Bedriftshelsetjenesten
Yrkeshygieniker gir informasjon og hjelp ved HMS-kartlegging og utfører målinger og vurderinger av inneklima. Tiltak diskuteres i samarbeid med brukerne og Eiendomsavdelingen.