Hjem
HMS-portalen

Årsrapport ytre miljø 2011

Årsrapport for arbeidet med det ytre miljø ved UiB i 2011.

Hovedinnhold

Status for det ytre miljøarbeidet og årsrapport for ytre miljø 2011 ble tatt til etterretning av Universitetsstyret 31.5. 2012.