Hjem
HMS-portalen

Ikke-ioniserende stråling

Ikke-ioniserende stråling har ikke høy nok strålingsenergi til å ionisere atomene i et material, men kan gi termisk oppvarming av vev.

Ikke-ioniserende stråling

Hovedinnhold

Ikke-ioniserende stråling er stråling med energi under 12,6 eV, og denne strålingen har ikke nok energi til å bryte kjemiske bindinger når den treffer biologisk materiale.

Ikke-ioniserende stråling deles inn i to hovedområder – optisk stråling og elektromagnetiske felt. Optisk stråling dekker infrarød stråling, synlig lys, blått lys og ultrafiolett stråling. Elektromagnetiske felt dekker statiske felt opp til radiofrekvente felt (radiobølger), inkludert radiosendere, mobiltelefoner, mikrobølgeovner, dataskjermer og felt fra kraftlinjer.

Kunnskap og gode arbeidsrutiner er svært viktig for å kunne arbeide trygt med ikke-ioniserende strålekilder.

Helsefarene ved arbeid med kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt skal risikovurderes før arbeidet starter.

Optisk stråling har kort rekkevidde i biologisk veve, og hovedvirkningen er termisk oppvarming i vevet. Helseskader i hud og skader på øyets hornhinne kan forekomme. Særlig ved arbeid med laser-kilder og kilder med mye blått lys (bl.a. brukt til herding av dentale materialer i tannfyllinger) må man ta forholdsregler. Øyebeskyttelse egent for laser og blått lys er viktig virkemiddel for å hindre dette, og kravet i forskrift er at vernebriller skal være konstruert og utformet for å forebygge akutte eller kroniske virkninger av ikke-ioniserende stråling på øyet.

 

 

Ikke-ioniserende stråling blir delt inn i følgende områder:

Ultrafiolett stråling (UV)

100 - 400 nm

(3 000 - 750 THz)

Synlig lys

400 - 700 nm

(750 - 430 THz)

Infrarød stråling (IR)

1 000 000 nm (1 mm)

(430 THz - 300 GHz)

Stråling i mikrobølgeområdet

300 GHz - 300 MHz

(1 - 1 000 mm)

Stråling i radiofrekvensområdet

300 MHz - 30 kHz

(1 - 10 000 m)

Lavfrekvent elektromagnetisk stråling

300 kHz - 300 Hz

(1 - 1 000 km)

Ekstremt lavfrekvent
elektromagnetisk stråling

3 kHz - 3 Hz

(100 - 100 000 000 km)

Statiske felt

3 - 0 Hz

(> 100 000 000 km)

Ikke-ioniserende stråling inkluderer òg stråling fra laser.

 

Eksponeringsgrenser for 50 Hz elektriske og magnetiske felt

Eksponeringsgruppe

Elektriske felt

(kV/m)

Magnetiske felt

(µT)

Yrkeseksponerte

10

1000

Befolkningen generelt

5

200

Utredningsnivå*

 

0,4

*Utredningsnivå er ikke en grenseverdi (grenseverdien er 200 µT), men er etablert fordi myndighetene ønsker å ta høyde for den vitenskapelig usikkerheten som fremdeles eksisterer på området.