Hjem
HMS-portalen

Rusforebyggende arbeid

Det rusforebyggende arbeidet ved UiB skal integreres i det systematiske HMS-arbeidet.

Hovedinnhold

Det rusforebyggende arbeidet ved UiB skal integreres i det systematiske HMS-arbeidet og består av følgende elementer:

  • Forebygge rus- og avhengighetsproblemer.
  • Gjøre ledere i stand til tidlig å gripe fatt i, og ansatte til tidlig å ta opp risikofylt rusmiddelbruk.
  • Bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får tilbud om oppfølging.

Det rusforebyggende arbeidet koordineres av AKAN-utvalget ved UiB.

Rusmiddelstrategi


UiB har nulltoleranse for rusmiddelpåvirkning i arbeidstiden. Det er utarbeidet en rusmiddelpolitikk, som beskriver kjøreregler for bruk av alkohol og andre rusmidler i jobbsammenheng. Dersom det ved arrangementer ved UiB skal serveres alkoholholdige drikkevarer skal dette godkjennes av leder. Synlig beruselse i forbindelse med slike arrangement godtas ikke.

Retningslinjene for alkoholbruk gjelder både ved reiser i UiBs regi og ved deltagelse på seminarer, kurs etc. Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk ved UiB gjelder ikke når den faglige del av programmet er avsluttet for dagen.

Oppfølging


Det rusforebyggende arbeidet ved UiB er bygget etter AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetspolitikk)-systemet. AKAN-systemet er hjemlet i en avtale som er inngått mellom partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten). Avtalen innebærer at det skal være forpliktende regler for hvordan tilfeller av rusmiddelmisbruk som påvirker arbeidssituasjonen skal håndteres.

UiB har utarbeidet en egen retningslinje for hvordan ansatte som er påvirket av rusmidler i arbeidstiden skal ivaretas. Denne har detaljert beskrivelse av håndtering og oppfølging, advarselssystem som benyttes, samt arbeidsbeskrivelse av støtteapparatet. Ansatte med rusmiddelproblem skal følges opp i henhold til retningslinjen.