Hjem
HMS-portalen

Årsrapport ytre miljø 2010

Årsrapport for arbeidet med det ytre miljø ved UiB i 2010.

Hovedinnhold

Status for det ytre miljøarbeidet og årsrapport for ytre miljø 2010 ble tatt til etterretning av Universitetsstyret 29.9. 2011.