Hjem
HMS-portalen

Årsrapport ytre miljø 2009

Årsrapport for arbeidet med det ytre miljø ved UiB i 2009.

Hovedinnhold

Status for det ytre miljøarbeidet og årsrapport for ytre miljø 2009 ble tatt til etterretning av Universitetsstyret 30. september 2010.