Hjem
HMS-portalen

Ergonomi i laboratorier

Bevissthet til måten arbeidsoppgavene utføres på og viktigheten av variasjon i arbeidsstillinger og bevegelser, er av stor betydning for å forebygge muskel- og skjelettlidelser.

Hovedinnhold

Det finnes ulike typer laboratorier med svært varierte arbeidsoppgaver. Funksjonelle møbler, utstyr/maskiner, god logistikk samt gode belysningsforhold er viktig for alle.

"Ergonomi i laboratorier" er et samarbeidsprosjekt mellom bedriftsfysioterapeutene fra UiO, UiB, NTNU og SINTEF.