Hjem
HMS-portalen
Inkluderende arbeidsliv, IA

Inkluderende arbeidsliv

01.01.2019 ble det inngått en ny intensjonsavtale (IA-avtale) for perioden 2019-2022. UiB har egen handlingsplan for inkluderende arbeidsliv.

Hovedinnhold

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Det er etablert to nasjonale mål:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Ordningen med IA-virksomheter er opphørt og arbeidet mot et mer inkluderende arbeidsliv skal nå rette seg mot hele arbeidslivet. 

Inkluderende arbeidsliv Handlingsplan 2021-2022, UiB 

Les mer om universitetet som IA-virksomhet i Medarbeiderhåndboken.