Hjem

HMS-portalen

Inkluderende arbeidsliv

Universitetet i Bergen har siden 2004 vært en IA-virksomhet. 01.01.2019 ble det inngått en ny intensjonsavtale (IA-avtale) for perioden 2019-2022.

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Det er etablert to nasjonale mål:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

De viktigste strukturelle endringene i den nye avtalen er at ordningen med IA-virksomheter opphører og at NAV Arbeidslivssentre skal rette seg mot hele arbeidslivet. I forbindelse med den nye IA-avtalen vil Universitetet i Bergen våren 2019 vurdere nye muligheter for organisering av IA-arbeidet lokalt, og saken vil behandles i Arbeidsmiljøutvalget mai 2019.

Les mer om universitetet som IA-virksomhet i Medarbeiderhåndboken.

IA-gruppen ved UiB