Hjem
HMS-portalen

Faglige innlegg

Seksjon for HMS, beredskap og BHT tilpasser faglige innlegg etter behov og bistår virksomheten med prosessveiledning i aktuelle HMS-utfordringer.

Noen eksempler på tema:

 • Arbeid med forsøksdyr
 • Belysning ved kontorarbeidsplasser
 • Bruk av avtrekkskap
 • Bruk av vernehansker
 • Ergonomi/dataarbeidsplasser
 • Gjennomføring av HMS-møter og HMS-runder
 • Håndtering av farlig avfall
 • Kjemikalieregisteret
 • Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
 • Risikovurdering
 • Rusforebyggende arbeid
 • Strålevern 
 • Støyproblematikk
 • Systematisk HMS-arbeid