Hjem
HMS-portalen

Psykososialt arbeidsmiljø og psykisk helse

Gode arbeidsfellesskap er et av HMS-målene i UiBs HMS-handlingsplan. Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur. Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, og det forventes og skal legges til rette for medvirkning og engasjement fra ansatte i dette arbeidet.