Hjem
HMS-portalen

Erstatt farlige kjemikalier

Bakgrunnen for substitusjonsplikten er viktigheten av å erstatte helse- og miljøfarlige kjemikalier med alternativer som utgjør mindre risiko.

Hovedinnhold

Gjennom forskning får man stadig ny kunnskap om kjemikaliers virkning på helse og miljø. Kjemikalier som tidligere har vært ansett som ufarlige kan nå ha dokumentert uønsket effekt.

Substitusjonsplikten

Et av de viktigste tiltak som kan iverksettes for å redusere risiko for skade på helse og miljø ved håndtering av kjemikalier, er å erstatte de farlige kjemikaliene med alternativer som utgjør mindre risiko. Alle som håndterer farlige kjemikalier er pliktig iht. substitusjonsplikten til å vurdere om kjemikaliet kan erstattes. I tillegg til å redusere risko for helse- og miljøskade, vil også universitetets totale kostnader reduseres ved at behovet for avtrekkskap, personlig verneutstyr og behandling av farlig avfall faller bort. 

Hjelp til å erstatte farlige kjemikalier

I prosjektet "Substitusjon" har UiB sammen med rammeavtaleleverandør for kjemikalier, Sigma-Aldrich, og aktuelle brukermiljø ved universitetet rettet fokus mot erstatning av farlige kjemikalier. Mange UiB-ansatte har allerede fått hjelp til å erstatte farlige kjemikalier med gode alternativ. Det er utarbeidet en liste over de kjemikaliene som trygt kan erstattes.

På Sigma-Aldrich sine sider finner du informasjon om «Greener Alternatives»  og en oversikt over produkter som er med på å redusere kjemisk påvirkning på menneskers helse og redusere forurensning av miljø gjennom et bærekraftig forebyggingsprogram.