Hjem
HMS-portalen

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte

Kurset Førstehjelp på laboratoriet tilbys ansatte som har laboratoriet som arbeidsplass.

Hovedinnhold

Målgruppe
Ansatte med laboratoriet som arbeidsplass.

Kursinnhold
Førstehjelp på laboratoriet er et dagskurs som omfatter innføring i livreddende førstehjelp, HLR (hjerte-lungeredning) og håndtering av ulike skader som kan oppstå i et laboratorium. Program.

Det er en målsetning at deltakerne skal tilegne seg tilstrekkelig kompetanse for å kunne bistå med god førstehjelp i akuttsituasjoner på arbeidsplassen.

Kurset tilbys på norsk og engelsk.