Hjem
HMS-portalen
Grønt UIB

Grønt UiB

Universitetet i Bergen arbeider hele tiden med å bli mer klima- og miljøvennlig. Her finnes informasjon om Tiltaksplanen for det ytre miljø, samt planlagte og pågående aktiviteter og nettverk UiB deltar i.

Hovedinnhold

Klimafond

UiB har opprettet et eget klimafond i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk.

Miljøledelse

Miljøarbeidet er forankret i UiBs strategi og Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015.

Miljøfyrtårn

UiB er sertifisert som Miljøfyrtårn. Les mer på Miljøfyrtårnsidene.

Klimapartnere Hordaland

UiB er medstifter av Klimapartnere Hordaland, et privat-offentlig samarbeidsnettverk med formål om å redusere klimagassutslippet hos partnerne.

Nordic Sustainable Campus Network (NSCN)

NSCN er et nettverk av nordiske universiteter som ønsker å styrke satsingen sin på bærekraftig utvikling i forskning, utdanning og drift.