Hjem
HMS-portalen

Videokonferanser

UiB har mange muligheter for å ta i bruk videokonferanser eller webmøter.

Hovedinnhold

Se IT-avdelingens sider om videokonferanser for mer informasjon.