Hjem
HMS-portalen

Konsultasjon psykososialt arbeidsmiljø

Ansatte som har behov for det, kan få konsultasjon hos bedriftshelsepersonalet ved Bedriftshelsetjenesten.

Hovedinnhold

Dersom du opplever helseutfordringer knyttet til ditt psykososiale arbeidsmiljø, er du velkommen til å ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved UiB for konsultasjon. Fra høsten 2021 vil UiB også som et ett-årig pilotprosjekt tilby psykologisk gruppeveiledning til Phd-kandidater som har behov for dette. Tilbudet omfatter ikke psykologisk behandling, men råd og veiledning i spørsmål som gjelder arbeid og psykisk helse. Ved behov for annen psykologbistand må fastlegen kontaktes.

Send oss en epost på bht@uib.no, så avtaler vi tidspunkt for samtale. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål. Vi tar hensyn til personvern og taushetsplikt.

Obs: ikke send konfidensielle helseopplysninger på epost