Hjem
HMS-portalen

Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

ARK er et helhetlig verktøy for gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser.

ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren. Det forskningsbaserte verktøyet skal bidra til utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB i tråd med våre strategiske mål og HMS-handlingsplan og er en del av universitetets systematiske HMS-arbeid.

Kjernen i ARK er spørreskjemaet KIWEST (Knowledge Intensive Work Environment Survey Target). KIWEST bygger på bred kunnskap i forskningsmiljøene, utvalg og tilpasninger er gjort av forskere fra NTNU og UiO.

Det viktigste for bruken av ARK er imidlertid ikke enkeltheter i KIWEST, men prosessen ved gjennomføringen av et totalopplegg; forberedelser, forankring, tilbakemeldingsmøter og tiltaksutvikling, samt oppfølging.