Hjem
HMS-portalen

Organisering av ARK ved UiB

Samtlige fakultet/avdelinger ved UiB skal ta i bruk ARK. Første runde skjer ved en sekvensiell utrulling. HR-avdelingen bistår enhetene i bruk av ARK.

Innhold

Arbeidsmiljøutvalget har vedtatt at UiB skal ta i bruk ARK. Vellykket gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser er krevende. Kjennskap og hensyn til sektoren og dens egenart, øker sannsynligheten for nødvendig tillit og dermed for en god gjennomføring ved enhetene. Det stilles store krav til organisering av prosessen fra forberedelser, forankring, tilbakemeldingsmøter og tiltaksutvikling, samt implementering i handlingsplaner med oppfølging. En arbeidsgruppe koordinerer arbeidet sentralt.

Prosessveiledere: HR-avdelingen har prosessveiledere som kan bistå enhetene med gjennomføring av ARK.