Hjem
HMS-portalen

Informasjonskurs i eksponeringsregisteret

Informasjon om hvem som skal og hvordan registrere i EcoExposure.

For å kunne dokumentere eventuelle yrkessykdommer eller skader er det avgjørende at opplysninger knyttet til sykehistorie og arbeidsmiljøopplysninger er samlet og at de er tilgjengelige for ansatte.

EcoExposure er et personregister hvor man skal registrere eksponering av ved UiB.

Informasjonskurset vil ta opp følgende tema:

  • Når er man eksponert
  • Hvem skal registreres
  • Hvem skal og hvordan foreta eksponeringen

 Målgruppe: Ansatte, studenter og gjesteforskere som arbeider med kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier, ioniserende stråling, bly, biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 og 4), asbest eller helsefarlige stoffer ved bergarbeid.

Mål: Deltakerne vil få en innføring i EcoExposure og registreringen i eksponeringsregisteret.

 

HMS-seksjonen tilbyr innføringskurs etter behov.