Hjem
HMS-portalen

Håndtering av vold og trusler

UiB tilbyr innføringskurs for ledere.

Hovedinnhold

UiB har stor bevissthet om risiko for vold og trusler. Universitetets ledere har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig og at nye "Retningslinjer for håndtering av vold og trusler" følges opp.

Målgruppe:

  • Linjeledere på alle nivå, samt hovedverneombud

Mål:

  • Økt forståelse for hva som påvirker vår trygghet.
  • Kunnskap om hvordan vold og trusler kan forebygges.
  • Være bedre i stand til å håndtere potensielle volds- og trusselsituasjoner.
  • Hvordan dempe potensielle skadevirkninger og lære av våre erfaringer.

Kursledere: Bjørn Petter Hanssen, RESIMA og Geir Olsen, RVTS-Vest

Tidspunkt: Vil bli annonsert på et senere tidspunkt.