Hjem
HMS-portalen
Helsekontroller

Helsekontroller

Det skal utføres helsekontroller av ansatte og studenter dersom de utsettes for helserisiko. Arbeid og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at ansatte og studenter ikke blir utsatt for helseskade. Helsekontroll kan forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

helsesjekk
Foto/ill.:
www.colourbox.com