Hjem
HMS-portalen
Helsekontroller

Helsekontroller

Det skal utføres helsekontroller av ansatte og studenter dersom de utsettes for helserisiko.

Hovedinnhold

Arbeid og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at ansatte og studenter ikke blir utsatt for helseskade. Helsekontroll kan forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Ansatte og studenter skal gjennomgå helseundersøkelse før arbeidsoppstart hvis de skal jobbe med:

Ansatte og studenter som jobber i risikofylte arbeidsmiljø skal ha tilbud om egnete helsekontroller dersom risikovurdering påviser helserisiko knyttet til eksponering av:

 

Ansvarsforhold

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll. Linjeleder er også ansvarlig for at det blir gitt melding til HMS-seksjonen før ansatte/studenter skal begynne med arbeid som medfører helserisiko.

HMS-seksjonen utarbeider og ajourholder liste over de aktuelle ansatte/studenter og i hvilken grad helsekontroller er gjennomført. Denne oversikten oversendes enhet en gang årlig for ajourhold/revisjon. HMS-seksjonen er også ansvarlig for innkalling til helsekontroll.