Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med pelsbærende forsøksdyr

Arbeid med forsøksdyr kan utløse allergi og senere astma.

Hovedinnhold

Alle som arbeider med forsøksdyr kan potensielt utvikle allergi med symptomer fra øyne, nese og på hud. Hvis eksponeringen fortsetter etter at allergi har oppstått, vil også astma kunne utvikles.

Det er derfor svært viktig for fremtidig lungefunksjon at eksponeringen opphører.

Allergi vil oftest oppstå i løpet av de første 2 årene, men kan i enkelte tilfeller også utvikles senere. Personer som har/har hatt annen allergi er mer utsatt enn andre for å utvikle allergi mot forsøksdyr og bør bruke egnet åndedrettsvern og følge nøye de forebyggende tiltak som er beskrevet/anbefalt når de håndterer dyr utenfor spesialventilasjon.

 

Helsekontroll

Formålet med denne typen helsekontroll er å bidra til å forebygge allergi og astmautvikling. Første helsekontroll tilbys og anbefales allerede før oppstart av arbeid med forsøksdyr. Deretter tilbys helsekontroll etter

  • ½ år
  • 1 år
  • 2 år

Ansatte og studenter vil ikke få regelmessig oppfølging utover 2 år, men dersom det oppstår symptomer som kan tyde på allergi mot forsøksdyr, anbefales det å ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten ved UiB.

 

Definisjon

Arbeid med forsøksdyr betyr at du selv arbeider med pelsbærende forsøksdyr, eller at du oppholder deg i rom der det arbeides med forsøksdyr.

Håndtering av små vevsbiter og blod fra forsøksdyr oppfattes ikke som arbeid med forsøksdyr såfremt en ikke jevnlig utsettes for hudkontakt eller allergener i luft.

Arbeid eller opphold i rom med forsøksdyr skal videre forekomme mer enn 40 timer samlet pr. år eller mer enn 1 time pr. uke.