Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med bly og blyforbindelser

Hovedinnhold

Ansatte og studenter skal tilbys helsekontroll før de settes til arbeid med bly eller blyforbindelser.

Helsekontrollen omfatter blant annet måling av blyinnhold i blodet. Målingen må gjentas hver 3. måned. Etter 3 målinger vil videre hyppighet av helsekontroll avhenge av målingens resultat.