Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med støv med asbestfiber

Hovedinnhold

Ansatte og studenter, i arbeid for UiB, skal tilbys helsekontroll hvis de kan bli eller har vært eksponert for støv med asbestfiber.

 

Helsekontrollen skal forets før ansatte og studenter settes til arbeidet og deretter minst hvert 3. år.