Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med farlige kjemikalier

Hovedinnhold

Ansatte og studenter som utsettes for farlige kjemikalier på en slik måte at det kan forårsake helseskade, skal ha tilbud om helsekontroll.

Helsekontrollen skal utføres før ansatt eller student begynner med arbeidet med farlige kjemikalier. Videre hyppighet av helsekontroller vurderes av bedriftslege.