Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med biologiske faktorer

Hovedinnhold

Dersom en risikovurdering viser at ansatte og studenter kan bli eksponert for biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse.

Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for, der slik vaksine er tilgjengelig. Arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksinasjonen.