Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med ioniserende stråling

Hovedinnhold

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen fra ioniserende strålekilder kan medføre en dose på mer enn 6 mSv pr år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensen gitt i forskrift om utførelse av arbeid, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid. Arbeidstakere som kan utsettes for en slik dose skal ha helseundersøkelse hvert 3. år, eller oftere om det tilrås av lege.

 

Helseundersøkelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med ioniserende stråling eller om det er nødvendig med spesielle tiltak.