Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med kunstig optisk stråling

Hovedinnhold

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse dersom eksponering for kunstig optisk stråling overskrider grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, eller arbeidstakere har en kjent sykdom som skyldes eksponering for kunstig optisk stråling, eller risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko. Risikovurderingen skal være tilgjengelig for den som utfører helseundersøkelsen.

Legen avgjør innholdet i undersøkelsen og hvor hyppig arbeidstakeren skal undersøkes.