Hjem
HMS-portalen

Helsekontroll ved arbeid med støy

Hovedinnhold

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll, når risikovurderingen viser at det foreligger helserisiko. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX,8h = 80 dB (daglig støyeksponeringsnivå for en arbeidsdag normalisert til 8 timer skal ikke overskride 80 dB) eller LPC,peak = 130 dB gjennomgår helseundersøkelse som omfatter hørselskontroll. Legen avgjør innholdet og hyppigheten av undersøkelsen. Bruk av hørselsvern fritar ikke for slik kontroll.