Hjem
HMS-portalen
Nyhet

UiB på vei mot Miljøfyrtårn

I slutten av juni ble Sentraladministrasjonen, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. I løpet av 2015 skal resten av UiB følge etter.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen har lenge arbeidet med å senke energiforbruket og forsøke å minimere vår miljøpåvirkning. For å forbedre oss videre, har Universitetsstyret vedtatt at UiB skal bli Miljøfyrtårn. Siden februar har Miljøfyrtårngruppen ved Universitetet i Bergen jobbet for å oppfylle alle kravene for å sertifisere Sentraladministrasjonen som Miljøfyrtårn. I tillegg har vi fått sertifisert to pilot-fakulteter, mens resten av universitetet følger til høsten.

Miljøfyrtårnordningen ved UiB følger den såkalte Hovedkontormodellen. Miljøfyrtårngruppen har gått igjennom alle de 107 bransjekravene som stilles til UiB, og sørget for at Sentraladministrasjonen oppfyller disse. Pilotfakultetene har hatt egne Miljøfyrtårngrupper, og disse har hatt 20-30 krav å innfri. Bransjekravene fra Stiftelsen Miljøfyrtårn er tilpasset ulike bransjer, og er strengere enn minimumskravene i loven. UiB har gått igjennom miljøemnene arbeidsmiljø, avfall, energi, estetikk, innkjøp, transport, utslipp og HMS-systemkrav. Målet er å få en kontinuerlig forbedring, og deretter bli resertifisert om tre år.

Til høsten vil UiB få utdelt sine første diplom av ordføreren, og så kan arbeidet starte med å innføre Miljøfyrtårn ved resten av universitetet.