Hjem
HMS-portalen

Organiseringen av vernetjenesten ved UiB

Verneombudets oppgaver, organisering og valg.

Hovedinnhold

Verneombudets oppgaver

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Organisering

Verneombudene ved UiB er inndelt i tre nivå og består av:

  • Universitetets hovedvernombud
  • Hovedverneombud for fakultet/avdeling
  • Lokale verneombud

Valg

Ved UiB velges verneombud på alle nivå, lokale verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud.

Verneombud velges for to år av gangen. Nåværende funksjonsperiode for verneombudene er 2021-2022.

Plakat
Det er utarbeidet en plakat som kan brukes ved oppslag ved enhetene (pdf, A3)