Hjem
HMS-portalen

Organiseringen av vernetjenesten ved UiB

Verneombudets oppgaver, organisering og valg.

Hovedinnhold

Verneombudets oppgaver

Verneombudene skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudene har en tilsynsfunksjon og er samarbeidspartnere for ledelsen.

Organisering

Verneombudene ved UiB er inndelt i tre nivå og består av:

  • Universitetets hovedvernombud
  • Hovedverneombud for fakultet/avdeling
  • Lokale verneombud

Valg

Ved UiB velges verneombud på alle nivå, lokale verneombud, hovedverneombud og universitetets hovedverneombud.

Verneombud velges for to år av gangen. 

Plakat
Det er utarbeidet en plakat som kan brukes ved oppslag ved enhetene (pdf, A3)